Revize, kontroly komínů Ústí nad Labem

Vážení zákazníci,

vítáme Vás na internetových stránkách naší firmy. Dovolte, abych ve stručnosti představil naší firmu, která byla založena počátkem roku 1991. Jsme rodinnou firmou s bohatou kominickou tradicí již od roku 1952. Moje "maličkost", původně vyučený hodinář, jsem nastoupil do tehdejšího Ústeckého OPMP  v roce 1985 a jako řadový kominík tam pracoval do roku 1991, kdy jsem si zažádal o živnostenský list a v roce 1992 pak absolvoval rekvalifikační kominický kurz v Rakovníku.

Nabízíme Vám:

 • Kontroly komínů dle nařízení vlády č.91/2010 Sb.
 • Revize spalinových cest v novostavbách
 • Revize spalinových cest pro opětovné připojení plynoměru
 • Pravidelné čištění komínů, kouřovodů a výběr sazí
 • Rekontstrukce vložkováním komínů pevnou a flexi Ac. vložkou  Fi. Jeremias a Vacovský  
 • Rekonstrukce vložkováním komínů pevnou a flexi PVC vložkou Fi. Brilon a Ricomgas
 • Dodávka instalace ocelových, Al., Ac. a plastových  kouřovodů
 • Fasádní komíny,
 • Koaxiální komíny a kouřovody  pro odtah od plynových turbo kotlů
 • Kontroly komínů a kouřovodů komínovou kamerou s možností záznamu
 • Veškeré klempířské práce
 • Měření kom. tahu a účinnosti spalovaní přístroji TESTO
 • Poradenskou činnost při výstavbě nových komínových průduchů
 • Prodej komínových vložek a komponentů
 • Zajišťujeme frézování stávajících kom. průduchů před vložkováním

Něco z historie řemesla:

První zprávy o českých mestkomínech jsou z roku 1572 z Pardubic,z roku 1589 ze Stříbra a z roku 1590 z Mladé Boleslavi.Mestkomínové byli placeni formou naturálií a jen málo obcí si vydržovalo za plat svého mestkomína,aby vytíral a před požáry chránil.Na Nový rok chodili s koledou a vinšujíce všeho dobrého rozdávali lidem novoroční přání,tak zvané "Škartice".První kominický cech byl založen v roce 1626 v Třeboni,v roce 1748 " Pražský kominický cech" s vlastní kulatou pečetí Svatého Floriána.Dekretem zemské vlády z roku 1821 byla vydána ustanovení o propůjčování kominické živnosti.Počet kominíků měl odpovídat potřebám obyvatelstva a policie měla dbát,aby majitelé domů povolovali přístup za účelem čištění komínů.Došlo k posílení kominické činnosti a k propůjčování kominických živností.Kominíci se sdružovali do společenstev,které hájili jejich zájmy - jako stanovení vymetacích obvodů,vyuky učňů,odměny za práci a styk s úřady.Jednotlivá místní společenstva zastřešovala Zemská jednota společenstev mistrů kominických pro království České se sídlem v Praze.Ve své podstatě fungovali kominíci po celou dobu s přerušením první a druhé světové války.V době komunistické nadvlády bylo toto řemeslo degradováno na povolání druhořadé i když se kominická praxe vykonávala a pravidelné obchůzky určovala vyhláška ministerstva stavebního průmyslu č. 709 ze dne 28.12.1950,ve své podstatě se nedělo vůbec nic.Po roce 1989 se opět ustanovil kominický cech a živnostenský úřad počal vydávat v roce 1992 koncesní listiny,začalo opět svítat na lepší časy.Nic ovšem netrvá věčně a za přičinění bývalého ministra pana Dyby došlo v roce 1996 ke zrušení koncesí a zase začal chaos.V současné době je kominictví řemeslná živnost.Společenstvo kominíků ČR si zvolilo své zástupce,tak zvanou radu a ta se pečlivě stará o své členy,pořádá pravidelné vzdělávací kurzy,školení kominických mistrů a školení pro měření účinnosti spalovacích zdrojů.

Nabízíme Vám:

 • Kontroly komínů dle nařízení vlády č.91/2010 Sb.
 • Revize spalinových cest v novostavbách
 • Revize spalinových cest pro opětovné připojení plynoměru
 • Pravidelné čištění komínů, kouřovodů a výběr sazí
 • ekonstrukce vložkováním komínů pevnou a flexi PVC vložkou Fi.
 • Dodávka instalace ocelových, Al., Ac. a plastových  kouřovodů
 • Fasádní komíny,
 • Koaxiální komíny a kouřovody  pro odtah od plynových turbo kotlů
 • Kontroly komínů a kouřovodů komínovou kamerou s možností záznamu
 • Veškeré klempířské práce
 • Měření kom. tahu a účinnosti spalovaní přístroji TESTO
 • Poradenskou činnost při výstavbě nových komínových průduchů
 • Prodej komínových vložek a komponentů
 • Zajišťujeme frézování stávajících kom. průduchů před vložkováním

MÁTE NĚJAKÝ DOTAZ?

Napište nám, my se ozveme a rádi Vám pomůžeme.

Kontakty

Adresa:
KOMINICTVÍ
Eduard Bretschneider
Moskevská 1565/28
Ústí nad Labem

tel.: 604 103 155

email: eduardb@volny.cz