Moskevská 1565/28, Ústí nad Labem 604 103 155

Revize, kontroly komínů Ústí nad Labem

Vážení zákazníci,

vítáme Vás na internetových stránkách naší firmy.

Dovolte, abych ve stručnosti představil naší firmu, která byla založena počátkem roku 1991.

Jsme rodinnou firmou s bohatou kominickou tradicí již od roku 1952. Moje "maličkost", původně vyučený hodinář, jsem nastoupil do tehdejšího Ústeckého OPMP  v roce 1985 a jako řadový kominík tam pracoval do roku 1991, kdy jsem si zažádal o živnostenský list a v roce 1992 pak absolvoval rekvalifikační kominický kurz v Rakovníku.

Něco z historie řemesla:

První zprávy o českých mestkomínech jsou z roku 1572 z Pardubic,z roku 1589 ze Stříbra a z roku 1590 z Mladé Boleslavi.Mestkomínové byli placeni formou naturálií a jen málo obcí si vydržovalo za plat svého mestkomína,aby vytíral a před požáry chránil.Na Nový rok chodili s koledou a vinšujíce všeho dobrého rozdávali lidem novoroční přání,tak zvané „Škartice“.První kominický cech byl založen v roce 1626 v Třeboni,v roce 1748 “ Pražský kominický cech“ s vlastní kulatou pečetí Svatého Floriána.Dekretem zemské vlády z roku 1821 byla vydána ustanovení o propůjčování kominické živnosti.Počet kominíků měl odpovídat potřebám obyvatelstva a policie měla dbát,aby majitelé domů povolovali přístup za účelem čištění komínů.Došlo k posílení kominické činnosti a k propůjčování kominických živností.Kominíci se sdružovali do společenstev,které hájili jejich zájmy – jako stanovení vymetacích obvodů,vyuky učňů,odměny za práci a styk s úřady.Jednotlivá místní společenstva zastřešovala Zemská jednota společenstev mistrů kominických pro království České se sídlem v Praze.Ve své podstatě fungovali kominíci po celou dobu s přerušením první a druhé světové války.V době komunistické nadvlády bylo toto řemeslo degradováno na povolání druhořadé i když se kominická praxe vykonávala a pravidelné obchůzky určovala vyhláška ministerstva stavebního průmyslu č. 709 ze dne 28.12.1950,ve své podstatě se nedělo vůbec nic.Po roce 1989 se opět ustanovil kominický cech a živnostenský úřad počal vydávat v roce 1992 koncesní listiny,začalo opět svítat na lepší časy.Nic ovšem netrvá věčně a za přičinění bývalého ministra pana Dyby došlo v roce 1996 ke zrušení koncesí a zase začal chaos.V současné době je kominictví řemeslná živnost.Společenstvo kominíků ČR si zvolilo své zástupce,tak zvanou radu a ta se pečlivě stará o své členy,pořádá pravidelné vzdělávací kurzy,školení kominických mistrů a školení pro měření účinnosti spalovacích zdrojů.

Nabízíme Vám:

 • Kontroly komínů dle nařízení vlády č.91/2010 Sb.
 • Revize spalinových cest v novostavbách
 • Revize spalinových cest pro opětovné připojení plynoměru
 • Pravidelné čištění komínů, kouřovodů a výběr sazí
 • Rekontstrukce vložkováním komínů pevnou a flexi Ac. vložkou  Fi. Jeremias a Vacovský
 • Rekonstrukce vložkováním komínů pevnou a flexi PVC vložkou Fi. Brilon a Ricomgas
 • Dodávka instalace ocelových, Al., Ac. a plastových  kouřovodů
 • Fasádní komíny,
 • Koaxiální komíny a kouřovody  pro odtah od plynových turbo kotlů
 • Kontroly komínů a kouřovodů komínovou kamerou s možností záznamu
 • Veškeré klempířské práce
 • Měření kom. tahu a účinnosti spalovaní přístroji TESTO
 • Poradenskou činnost při výstavbě nových komínových průduchů
 • Prodej komínových vložek a komponentů
 • Zajišťujeme frézování stávajících kom. průduchů před vložkováním